Modified vaccinia Ankara virus

Synonimy: 

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Modified vaccinia Ankara virus

zawiesina do wstrzykiwań
Bavarian Nordic A/S