Montelukast

Struktura cząsteczki: 
montelukast - struktura cząsteczki

Leukotrieny cysteinylowe (LTC4, LTD4, LTE4) to silnie działające eikozanoidy uwalniane przez różnorodne komórki, w tym przez komórki tuczne i eozynofile. Te ważne mediatory proastmatyczne wiążą się z receptorami leukotrienów cysteinylowych (CysLT) występujących w drogach oddechowych człowieka, wywołując w obrębie nich określone efekty, w tym skurcz oskrzeli, zwiększenie wydzielania śluzu, zwiększenie przepuszczalności naczyń oraz rekrutację eozynofilów.

Montelukast to aktywny po podaniu doustnym związek, który z dużym powinowactwem i wybiórczością wiąże się z receptorami CysLT1. W badaniach klinicznych montelukast, już w dawkach 5 mg, hamował skurcz oskrzeli wywoływany przez podawany wziewnie LTD4. Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu dwóch godzin od podania doustnego. Działanie rozszerzające oskrzela wywoływane przez β-mimetyki i wywoływane przez montelukast sumują się. Leczenie montelukastem hamowało zarówno wczesny, jak i późny skurcz oskrzeli wywoływany ekspozycją na antygen.

Synonimy: 
Montelukast Sodium; Montelukast sódico; Montélukast Sodique; Natrii Montelukastum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Montelukast

tabletki powlekane
SVUS Pharma a.s.
tabletki do rozgryzania i żucia
SVUS Pharma a.s.
tabletki do rozgryzania i żucia
SVUS Pharma a.s.
tabletki powlekane
Medreg s.r.o
tabletki do rozgryzania i żucia
Medreg s.r.o
tabletki do rozgryzania i żucia
Medreg s.r.o
tabletki do rozgryzania i żucia
123ratio Sp. z o.o.
tabletki do rozgryzania i żucia
tabletka powlekana
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
tabletki do rozgryzania i żucia
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki do rozgryzania i żucia
Aurobindo Pharma Limited
tabletki do rozgryzania i żucia
Arrow Poland S.A
tabletki do rozgryzania i żucia
tabletki powlekane
Unimark Remedies s.r.o.
tabletki do rozgryzania i żucia
tabletki powlekane
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki do rozgryzania i żucia
Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.
tabletki do rozgryzania i żucia
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki do rozgryzania i żucia
Galex, d.d.
tabletki do rozgryzania i żucia
Orion Corporation
tabletki do rozgryzania i żucia
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.
granulat
Sandoz GmbH
tabletka powlekana
Galex, d.d.
tabletki
Orion Corporation
tabletki do rozgryzania i żucia
MSD Polska Sp. z o.o.
tabletki do rozgryzania i żucia
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki do rozgryzania i żucia
US Pharmacia Sp. z o.o.
tabletka powlekana
MSD Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki do rozgryzania i żucia
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki do rozgryzania i żucia
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki do rozgryzania i żucia
Zentiva k.s.
tabletki do rozgryzania i żucia
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki do rozgryzania i żucia
Sandoz GmbH
tabletki do rozgryzania i żucia
Sandoz GmbH
tabletki do rozgryzania i żucia
MSD Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
MSD Polska Sp. z o.o.
tabletki do rozgryzania i żucia
Zentiva k.s.
tabletki do rozgryzania i żucia
tabletki powlekane
Pfizer Europe MA EEIG