Nebivolol

Struktura cząsteczki: 
nebiwolol - struktura cząsteczki

Nebiwolol jest mieszaniną racemiczną dwóch enancjomerów: nebiwololu SRRR (lub inaczej d-nebiwololu) i nebiwololu RSSS (lub inaczej l-nebiwololu). Preparat wykazuje dwa działania farmakologiczne:

  • Jest konkurencyjnym i wybiórczym antagonistą receptorów beta-adrenergicznych: działanie to przypisywane jest enancjomerowi SRRR (d-enancjomerowi).
  • Wykazuje łagodne działanie rozszerzające naczynia, które wynika z oddziaływania na szlak przemian metabolicznych L-argininy/tlenku azotu.

Pojedyncze oraz wielokrotne dawki nebiwololu powodują zwolnienie czynności serca i obniżenie ciśnienia tętniczego w spoczynku i podczas wysiłku fizycznego, zarówno u osób z prawidłowym ciśnieniem, jak i z nadciśnieniem tętniczym. Działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się podczas długotrwałego leczenia.

W dawkach leczniczych nebiwolol nie wywołuje antagonizmu wobec receptorów alfa-adrenergicznych.

Zarówno w czasie krótkotrwałego, jak i przewlekłego leczenia nebiwololem u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym dochodzi do zmniejszenia układowego oporu naczyniowego. Pomimo zwolnienia czynności serca, zmniejszenie pojemności minutowej serca w spoczynku i w czasie wysiłku może być ograniczone przez zwiększenie objętości wyrzutowej. Nie ustalono w pełni znaczenia klinicznego tych różnic hemodynamicznych w porównaniu z innymi antagonistami receptorów beta1-adrenergicznych.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym nebiwolol zwiększa zależną od tlenku azotu reakcję naczyniową na acetylocholinę (ACh), która jest zmniejszona u pacjentów z dysfunkcją śródbłonka.

Synonimy: 
Narbivolol; Nébivolol; Nebivololi; Nebivololum; Nebiwolol

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Nebivolol

tabletki
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Sigillata Limited
tabletki
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki
BIOTON S.A.
tabletki
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki
Sopharma Warszawa Sp. z o.o.
tabletki
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki
Farma-Projekt Sp. z o.o
tabletki
Adamed Pharma S.A.
tabletki
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki
Orion Corporation
tabletki powlekane
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
tabletki
Specifar S.A.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
Actavis Group PTC ehf.
tabletki
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki
Berlin-Chemie AG