Nicergoline

Struktura cząsteczki: 
nicergolina - struktura cząsteczki

Nicergolina jest półsyntetyczną pochodną alkaloidów sporyszu o działaniu zbliżonym do alkaloidów ergotoksynowych. Nicergolina wykazuje różne mechanizmy działania: blokuje receptory alfa-adrenergiczne i działa rozszerzająco na naczynia krwionośne, wpływa na aktywność układu serotoninergicznego i dopaminergicznego, poprawia metabolizm energetyczny mózgu w warunkach niedokrwienia i niedotlenienia, wykazuje aktywność przeciwpłytkową i przyczynia się do poprawy zapisu EEG. Chociaż nie ustalono do końca, które z tych działań decydują o wpływie na zaburzenia krążenia mózgowego i obwodowego oraz na zaburzenia metabolizmu mózgu, jednak w badaniach klinicznych wykazano korzystne
efekty stosowania nicergoliny w leczeniu objawów niewydolności naczyń mózgowych i obwodowych, a także chorób związanych z zaburzeniami metabolizmu mózgu.

Synonimy: 
Nicergolin; Nicergolina; Nicergolinas; Nicergolinum; Nisergoliini; Nisergolin

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Nicergoline

tabletki
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
tabletki powlekane
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki powlekane
Pharmacia Italia S.p.A.
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pharmacia Italia S.p.A.