Olmesartan medoxomil

Struktura cząsteczki: 
Olmesartan medoksomil - struktura cząsteczki

Olmesartan medoksomil jest wybiórczym antagonistą receptora angiotensyny II (typu AT1), wykazującym aktywność po podaniu doustnym. Angiotensyna II jest podstawowym hormonem układu renina-angiotensyna-aldosteron, działającym na naczynia krwionośne i odgrywającym istotną rolę w patofizjologii nadciśnienia. Działanie angiotensyny II polega na kurczeniu naczyń krwionośnych, pobudzaniu wytwarzania i uwalniania aldosteronu, pobudzaniu pracy serca i wchłanianiu zwrotnym sodu w nerkach. Olmesartan hamuje działanie angiotensyny II, powodujące skurcz naczyń krwionośnych i wydzielanie aldosteronu, poprzez blokowanie jej wiązania z receptorem AT1 w tkankach, w tym mięśni gładkich i nadnerczy. Działanie olmesartanu jest niezależne od źródła i drogi syntezy angiotensyny II. Wybiórczy antagonizm olmesartanu względem receptorów AT1 dla angiotensyny II prowadzi do zwiększenia aktywności reniny i stężenia angiotensyny I i II w osoczu oraz zmniejszenia stężenia aldosteronu w osoczu.

W nadciśnieniu tętniczym olmesartan medoksomil powoduje zależne od dawki, długotrwałe obniżenie ciśnienia krwi. Nie ma dowodów na występowanie niedociśnienia po podaniu pierwszej dawki leku, tachyfilaksji podczas długotrwałego leczenia oraz nadciśnienia z „odbicia” po nagłym zaprzestaniu leczenia.

Podawanie olmesartanu medoskomilu raz na dobę zapewnia skuteczne i stabilne obniżenie ciśnienia krwi przez 24 godzinny okres między dawkami. Podawanie raz na dobę powoduje podobne obniżenia ciśnienia krwi, jak podawanie tej samej dawki dobowej w dwóch dawkach podzielonych.

Podczas ciągłego stosowania maksymalne obniżenie ciśnienia krwi występuje po 8 tygodniach od rozpoczęcia leczenia, aczkolwiek istotne działanie obniżające ciśnienie krwi zaznacza się już po 2 tygodniach leczenia.

Wpływ olmesartanu medoksomilu na śmiertelność i zachorowalność nie jest jeszcze znany.

Synonimy: 
Olmésartan Médoxomil; Olmesartán medoxomilo; OlmesartanumMedoxomilum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Olmesartan medoxomil

tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Daiichi Sankyo Europe GmbH
tabletki powlekane
Daiichi Sankyo Europe GmbH
tabletka powlekana
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
tabletka powlekana
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
tabletka powlekana
Daiichi Sankyo Europe GmbH
tabletka powlekana
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.