Padeliporfin

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Padeliporfin

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
STEBA Biotech S.A.