Perindopril

Struktura cząsteczki: 
Peryndopryl - struktura cząsteczki

Peryndopryl jest inhibitorem enzymu przekształcającego angiotensynę I w angiotensynę II (enzym konwertujący angiotensynę - ACE). Enzym konwertujący, czy też kinaza, jest egzopeptydazą, która umożliwia przekształcenie angiotensyny I w kurczącą naczynia angiotensynę II, a także powoduje rozkład bradykininy – substancji rozszerzającej naczynia, do nieczynnych hektapeptydów. Zahamowanie aktywności ACE powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II w osoczu, co prowadzi do zwiększenia aktywności reninowej osocza (poprzez zahamowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego regulującego wydzielanie reniny) oraz do zmniejszenia wydzielania aldosteronu.
Ponieważ enzym konwertujący angiotensynę inaktywuje bradykininę, zahamowanie aktywności ACE powoduje także zwiększenie aktywności krążących oraz miejscowych układów kalikreiny-kininy (i przez to także aktywację układu prostaglandyn). Możliwe jest, że ten mechanizm uczestniczy w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi oraz jest częściowo odpowiedzialny za określone działania niepożądane (np. kaszel).

Peryndopryl działa poprzez czynny metabolit, peryndoprylat. Pozostałe metabolity nie wykazują in vitro działania hamującego aktywność ACE.

Synonimy: 
Perindopriili; Périndopril; Perindoprilum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Perindopril

kapsułki twarde
EGIS Pharmaceuticals PLC
kapsułki twarde
Les Laboratoires Servier
tabletki powlekane
Teva B.V.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Actavis Polska Sp. z o. o.
tabletki powlekane
PROTERAPIA Sp. z o.o.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Les Laboratoires Servier
tabletki powlekane
Les Laboratoires Servier
tabletki
Les Laboratoires Servier
tabletki powlekane
Mylan Ireland Limited
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
Actavis Group PTC ehf.
tabletki
Medana Pharma SA
tabletki
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Les Laboratoires Servier
tabletki
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA
tabletki
Generics (UK) Ltd.
tabletka powlekana
Les Laboratoires Servier
tabletki powlekane
ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
KRKA Polska Sp. z o.o.
tabletki
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Les Laboratoires Servier
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Les Laboratoires Servier
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Les Laboratoires Servier
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Les Laboratoires Servier
tabletki
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.