Phenylephrine bitartrate

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Phenylephrine bitartrate