Piracetam

Struktura cząsteczki: 
piracetam - struktura cząsteczki

Substancją czynną jest piracetam z grupy pirolidonów (2-osko-1-pirolidynoacetamid), pierścieniowa pochodna kwasu gamma-aminomasłowego (GABA). Z dostępnych danych wynika, że podstawowy mechanizm działania piracetamu nie jest swoisty ani dla określonego rodzaju komórek, ani dla określonego narządu. W modelach błon fosfolipidowych piracetam wiąże się fizycznie, proporcjonalnie do wielkości dawki, z grupą polarną, zapoczątkowując proces odtworzenia struktury błony przez tworzenie ruchomych kompleksów cząsteczek leku i fosfolipidów. To prawdopodobnie poprawia stabilność błony, dzięki czemu białka błonowe lub przezbłonowe utrzymują lub odzyskują odpowiednią strukturę trójwymiarową pozwalającą im na spełnienie ich prawidłowych funkcji.

Piracetam modyfikuje właściwości reologiczne krwi, oddziałując na płytki krwi, krwinki czerwone i ścianki naczyń krwionośnych. Piracetam zwiększa elastyczność erytrocytów oraz zmniejsza agregację płytek krwi, zmniejsza przyleganie erytrocytów do ścian naczyń krwionośnych i skurcz naczyń włosowatych.

Synonimy: 
Piracétam; Piracetamas; Piracetamum; Pirasetaami; Pirasetam; Pyrrolidone Acetamide; Piracetam

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Piracetam

tabletka powlekana
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki powlekane
Chemiczno - Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
123ratio Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
tabletka powlekana
Medana Pharma SA
roztwór do wstrzykiwań
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
tabletki powlekane
Medana Pharma SA