Pseudoephedrine

Struktura cząsteczki: 
pseudoefedryna - struktura cząsteczki

Pseudoefedryny siarczan (d-izoefedryny siarczan) jest sympatykomimetykiem, z nasiloną aktywnością α-mimetyczną w porównaniu z aktywnością β;-mimetyczną. Pseudoefedryny siarczan ma działanie zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa po podaniu doustnym spowodowane jego działaniem zwężającym naczynia krwionośne. Posiada pośrednie właściwości sympatykomimetyczne głównie poprzez uwalnianie mediatorów adrenergicznych z zakończeń pozazwojowych nerwów.

Doustne podawanie pseudoefedryny siarczanu w zalecanej dawce może spowodować wystąpienie innych objawów sympatykomimetycznych, takich jak zwiększone ciśnienie krwi, tachykardia i objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Synonimy: 
d-Ψ;-Ephedrine; d-Isoephedrine; Pseudoefedriini; Pseudoefedrin; Pseudoefedrina; Pseudoéphédrine; Pseudoephedrinum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Pseudoephedrine

tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
kapsułki miękkie
Pfizer Corporation Austria GmbH
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Bayer Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
VEDIM Sp. z o.o.
tabletka powlekana
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletka powlekana
Pfizer Corporation Austria GmbH Consumer Healthcare
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Sandoz GmbH
tabletki drażowane
US Pharmacia Sp. z o.o.
tabletki
BIO-PROFIL Polska Sp. z o.o.
syrop
Novartis Consumer Health GmbH
kapsułki miękkie
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki powlekane
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
UCB Pharma Sp. z o.o.
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Bayer Sp. z o.o.
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Bayer Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.