Quetiapine

Struktura cząsteczki: 
kwetiapina- struktura cząsteczki

Mechanizm działania
Kwetiapina jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym. Kwetiapina i obecny w osoczu u człowieka jej aktywny metabolit, norkwetiapina, działają na wiele receptorów neuroprzekaźników. Kwetiapina i norkwetiapina mają powinowactwo do receptorów serotoninergicznych (5HT2) w mózgu oraz do receptorów dopaminergicznych (D1 i D2). Uważa się, że za przeciwpsychotyczne działanie kliniczne i małą częstość pozapiramidowych działań niepożądanych kwetiapiny, w porównaniu z typowymi lekami przeciwpsychotycznymi, odpowiada bardziej wybiórcze działanie antagonistyczne wobec receptorów 5HT2 niż na receptory D2. Kwetiapina i norkwetiapina nie wykazują zauważalnego powinowactwa do receptorów benzodiazepinowych, lecz mają duże powinowactwo do receptorów histaminergicznych oraz α1-adrenergicznych, umiarkowane powinowactwo do receptorów α2-adrenergicznych oraz umiarkowane do dużego powinowactwo do szeregu receptorów muskarynowych. Hamowanie przez norkwetiapinę czynnika transportującego norepinefrynę (NET) oraz jej częściowe oddziaływanie agonistyczne na receptory 5HT1A może przyczyniać się do skuteczności terapeutycznej kwetiapiny, jako leku przeciwdepresyjnego.

Działanie farmakodynamiczne
Kwetiapina wykazuje aktywność w testach aktywności przeciwpsychotycznej, takich jak test odruchu unikania. Kwetiapina hamuje także działanie agonistów dopaminy, co można zbadać testami behawioralnymi lub elektrofizjologicznymi. Zwiększenie stężenia metabolitów dopaminy jest neurochemicznym wskaźnikiem blokady receptorów D2.

Synonimy: 
Quetiapine Fumarate; Fumarato de quetiapina; Quétiapine, Fumarate de; Quetiapini Fumaras

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Quetiapine

tabletki powlekane
Passauer Pharma GmbH
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
KRKA, d.d.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Pharmathen S.A.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Vipharm S.A.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Accord Healthcare Limited
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
neuraxpharm Arzneimittel GmbH
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
SUN-FARM Sp. z o.o
tabletki powlekane
SUN-FARM Sp. z o.o
tabletki powlekane
SUN-FARM Sp. z o.o
tabletki powlekane
SUN-FARM Sp. z o.o
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Medana Pharma SA
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Pharmathen S.A.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Adamed Pharma S.A.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Mylan Ireland Limited
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki powlekane
Lupin (Europe) Ltd
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
FAIR-MED HEALTHCARE GmbH
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Adamed Pharma S.A.
tabletki powlekane
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Mylan Ireland Limited
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Lambda Therapeutics Limited
tabletki powlekane
KRKA Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletka powlekana
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki powlekane
SymPhar Sp. z o.o.