Rasagiline

Struktura cząsteczki: 
rasagilina - struktura cząsteczki

Wykazano, że rasagilina jest silnym, nieodwracalnym, selektywnym inhibitorem MAO-B, co może powodować zwiększenie zewnątrzkomórkowego stężenia dopaminy w prążkowiu. Zwiększone stężenie dopaminy, a następnie zwiększona aktywność dopaminergiczna prawdopodobnie mają udział w korzystnym działaniu rasagiliny obserwowanym w modelach dysfunkcji motorycznych neuronów dopaminergicznych.
1-aminoindan, aktywny, główny metabolit, nie jest inhibitorem MAO-B.

Synonimy: 
Rasagiline Mesilate; Mesilato de rasagilina; Rasagiline, Mésilate de; Rasagiline Mesylate (USAN); Rasagilini Mesilas

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Rasagiline

tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
Belupo lijekovi i kozmetika d.d.
tabletki
Synthon BV
tabletki
SVUS Pharma a.s.
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
Vipharm S.A.
tabletki
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki
Mylan S.A.S.
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki
Actavis Group PTC ehf.
tabletki
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki
Sigillata Limited
tabletki
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki
Accord Healthcare Limited
tabletki
KRKA, d.d.
tabletki
Teva Generics B.V.
tabletki
Teva Pharma GmbH