Rasburicase

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Rasburicase

Sanofi-Aventis