ropeginterferon alfa-2b

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: ropeginterferon alfa-2b

roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
AOP Orphan Pharmaceuticals AG