Rupatadine

Struktura cząsteczki: 
rupatadyna - struktura cząsteczki

Rupatadyna jest lekiem przeciwhistaminowym drugiej generacji, długo działającym antagonistą histaminy o selektywnym działaniu antagonistycznym na obwodowe receptory H1. Niektóre metabolity (desloratadyna i jej hydroksylowane metabolity) zachowują działanie przeciwhistaminowe i mogą częściowo przyczyniać się do ogólnej skuteczności produktu leczniczego.

Synonimy: 
Rupatadyna; Rupatadinum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Rupatadine

tabletki
Orion Corporation
tabletki
Mylan S.A.S.
tabletki
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki
Vitama S.A.
tabletki
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
J. Uriach y Compania S.A.
tabletki
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki
J. Uriach y Compania S.A.
roztwór doustny
J. Uriach y Compania S.A.