Rurioctocog alfa pegol

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Rurioctocog alfa pegol

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Baxalta Innovations GmbH