Salicylamide

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Salicylamide

granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA