Secukinumab

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Secukinumab

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Novartis Europharm Limited