simoctocog alfa

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: simoctocog alfa

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Octapharma AB