Simvastatin

Struktura cząsteczki: 
simwastatyna - struktura cząsteczki

Po podaniu doustnym, symwastatyna, będąca nieaktywnym laktonem, jest hydrolizowana w wątrobie do odpowiedniego beta-hydroksykwasu, który jest inhibitorem reduktazy 3-hydroksy-3- metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). Enzym ten katalizuje przemianę HMG-CoA w mewalonian. Jest to wczesny etap przemian prowadzących do powstawania cholesterolu. Ograniczenie tego procesu ma wpływ na szybkość syntezy cholesterolu.

Symwastatyna powoduje zmniejszenie stężenia LDL-cholesterolu (LDL-C), zarówno w przypadkach gdy stężenie to jest podwyższone jak i prawidłowe. LDL składa się z protein o bardzo niskiej gęstości (VLDL) i jest katabolizowany głównie za pośrednictwem receptora LDL o bardzo wysokim powinowactwie. Mechanizm działania symwastatyny prowadzący do zmniejszania stężenia LDL przez symwastatynę może być wynikiem zarówno obniżenia stężenia cholesterolu VLDL (VLDL-C) jak i indukcji receptora LDL. Prowadzi to do zmniejszenia wytwarzania oraz zwiększonego katabolizmu LDL-C. W wyniku leczenia symwastatyną znacznie zmniejsza się stężenie apolipoproteiny B. Dodatkowo symwastatyna powoduje niewielki wzrost stężenia HDL-C oraz zmniejszenie stężenia TG w osoczu. W wyniku tych działań stosunek całkowitego cholesterolu do HDL-C oraz LDL do HDL-C jest obniżony.

Synonimy: 
Simvastatiini; Simvastatina; Simvastatinas; Simvastatine; Simvastatinum; Sinvinolina; Synvinolin; Szimvasztatin; Velastatin; Velastatina; Symwastatyna

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Simvastatin

tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
MSD Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletka powlekana
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletka powlekana
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Medreg s.r.o
tabletki powlekane
123ratio Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Recordati Polska sp. z o.o.
tabletki powlekane
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Abbott Healthcare Products B.V.
tabletki powlekane
Arrow Poland S.A
tabletki powlekane
Mylan Ireland Limited
tabletki powlekane
Mylan Ireland Limited
tabletki powlekane
Mylan Ireland Limited
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
tabletka powlekana
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletka powlekana
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki powlekane
Ratiopharm GmbH
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
tabletki powlekane
Genexo Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Arrow Poland S.A
tabletki powlekane
KRKA Polska Sp. z o.o.