Sodium zirconium cyclosilicate

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Sodium zirconium cyclosilicate

proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
AstraZeneca AB