Sofosbuvir

Struktura cząsteczki: 
sofosbuwir - struktura cząsteczki

Sofosbuwir jest pan-genotypowym inhibitorem HCV NS5B RNA-zależnej polimerazy RNA, która ma podstawowe znaczenie dla replikacji wirusa. Sofosbuwir jest prolekiem nukleotydowym, który ulega metabolizmowi wewnątrzkomórkowemu do utworzenia farmakologicznie czynnego trifosforanu analogu urydyny (GS-461203), który może być przyłączony przez polimerazę NS5B do RNA HCV i działa jako terminator łańcucha. GS-461203 (czynny metabolit sofosbuwiru) nie jest inhibitorem ludzkich polimeraz DNA i RNA, ani nie jest inhibitorem mitochondrialnej polimerazy RNA.

Synonimy: 
Sofosbuwir

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Sofosbuvir

tabletki powlekane
Gilead Sciences International Limited
tabletki powlekane
Gilead Sciences International Limited
tabletki powlekane
Gilead Sciences International Limited
tabletki powlekane
Gilead Sciences International Limited