Solifenacin Succinate

Struktura cząsteczki: 
solifenacyna - struktura cząsteczki

Mechanizm działania
Solifenacyna jest kompetycyjnym, wybiórczym antagonistą receptora cholinergicznego

Synonimy: 
Solifénacine, Succinate de; Solifenacini Succinas; Succinato desolifenacina

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Solifenacin Succinate

tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki powlekane
Medreg s.r.o
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
G.L. Pharma GmbH
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Astellas Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
PRO.MED.CS Praha a.s.,
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Astellas Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Astellas Pharma Sp. z o.o.