Sufentanil

Struktura cząsteczki: 
sulfentanyl - struktura cząsteczki

Sufentanyl jest syntetycznym, silnym opioidem wykazującym wysoce selektywne wiązanie z receptorami μ-opioidowymi. Sufentanyl działa jako pełny agonista receptorów μ-opioidowych.

Sufentanyl nie indukuje uwalniania histaminy. Wszystkie działania sufentanylu można natychmiast całkowicie zablokować, podając swoistego antagonistę, takiego jak nalokson.

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Sufentanil

tabletka podjęzykowa
FGK Representative Service GmbH
tabletki podjęzykowe
Grünenthal GmbH