Sunitinib

Struktura cząsteczki: 
sunitynib - struktura cząsteczki

Sunitynib hamuje liczne receptory kinazy tyrozynowej, które biorą udział we wzroście nowotworów, w neoangiogenezie i w rozsiewie choroby nowotworowej z przerzutami. Sunitynib został zidentyfikowany jako inhibitor receptorów płytkowego czynnika wzrostu (PDGFRα i PDGFRβ), receptorów czynników wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGFR1, VEGFR2 i VEGFR3), receptorów czynnika komórek pnia (KIT), kinazy tyrozynowej podobnej do Fms-3 (FLT3), receptorów czynnika stymulującego powstawanie kolonii (CSF-1R) i receptorów glejopochodnego czynnika neurotroficznego (RET). W testach biochemicznych i komórkowych podstawowy metabolit sunitynibu wykazuje działanie podobne do sunitynibu.

Synonimy: 
Sunitinib Malate; Malato de sunitinib; Sunitinib, Malate de; Sunitinibi Malas

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Sunitinib

kapsułki twarde
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
kapsułki twarde
Sandoz GmbH
kapsułki twarde
Teva B.V.
Pfizer Limited
kapsułki twarde
Pfizer Limited
kapsułki twarde
Pfizer Limited
kapsułki twarde
Pfizer Limited