Susoctocog alfa

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Susoctocog alfa

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Baxalta Innovations GmbH