Szczepionka przeciw półpaścowi (rekombinowana, z adiuwantem)

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Szczepionka przeciw półpaścowi (rekombinowana, z adiuwantem)

proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.