Tacrolimus

Struktura cząsteczki: 
takrolimus - struktura cząsteczki

Wydaje się, że na poziomie molekularnym w działaniu takrolimusu pośredniczy wiązanie z białkiem cytozolu (FKPB12), co powoduje, że jest on kumulowany wewnątrzkomórkowo. Kompleks FKBP12- takrolimus swoiście i kompetycyjnie wiąże się z kalcyneuryną i hamuje jej działanie, co prowadzi do zależnego od wapnia zahamowania dróg przesyłania sygnału komórek T i zapobiega w ten sposób transkrypcji odrębnego zbioru genów limfokin.
Takrolimus jest silnie działającym środkiem immunosupresyjnym, a jego działanie wykazano w doświadczeniach zarówno w warunkach in vivo, jak i in vitro.
W szczególności takrolimus hamuje tworzenie się cytotoksycznych limfocytów, które są głównie odpowiedzialne za odrzucanie przeszczepu. Takrolimus hamuje aktywację komórek T i proliferację komórek B zależną od pomocniczych komórek T, a także tworzenie się limfokin (takich jak interleukiny-2, -3 i γ-interferon) oraz ekspresję receptora interleukiny-2.

Synonimy: 
Tacrolimús; Tacrolimusum; Takrolimus; Takrolimuusi; Tsukubaenolide

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Tacrolimus

maść
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Teva B.V.
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Astellas Pharma Europe B.V.
kapsułki twarde
ICN Polfa Rzeszów S.A.
kapsułki twarde
Accord Healthcare Limited
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Chiesi Farmaceutici SpA
Astellas Pharma Europe B.V.
Astellas Pharma GmbH
Astellas Pharma GmbH
kapsułki twarde
Lambda Therapeutics Limited
kapsułki twarde
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
kapsułki twarde
PharOS-Pharmaceutical Oriented Services Ltd
kapsułki twarde
Lambda Therapeutics Limited
kapsułki twarde
Sandoz GmbH
kapsułki twarde
Astellas Pharma Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Intas Pharmaceuticals Limited
kapsułki twarde
Accord Healthcare Limited