Talazoparib

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Talazoparib

kapsułki twarde
Pfizer Europe MA EEIG