Tazobactam

Synonimy: 

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Tazobactam

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Merck Sharp & Dohme Ltd.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Stravencon Ltd
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Noridem Enterprises Ltd Evagorou & Makariou
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Milpharm Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Ratiopharm GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.