Telmisartan

Struktura cząsteczki: 
telmisartan - struktura cząsteczki

Telmisartan jest czynnym, po zastosowaniu doustnym, wybiórczym antagonistą receptora angiotensyny II (typ AT1). Dzięki wysokiemu powinowactwu telmisartan wypiera angiotensynę II z miejsc wiązania z podtypem AT1 receptora, który jest odpowiedzialny za poznany mechanizm działania angiotensyny II. Telmisartan nie wykazuje nawet częściowego działania agonistycznego w stosunku do receptora AT1. Telmisartan selektywnie łączy się z receptorem AT1. To połączenie jest długotrwałe. Telmisartan nie wykazuje powinowactwa do innych receptorów, w tym do receptora AT2 oraz innych, mniej poznanych podtypów receptora AT. Funkcja tych receptorów nie jest znana; nieznane są też skutki ich nadmiernego pobudzenia przez angiotensynę II, której stężenie zwiększa się pod wpływem telmisartanu.
Telmisartan zmniejsza stężenie aldosteronu. Telmisartan nie hamuje aktywności reninowej osocza oraz nie blokuje kanałów jonowych. Telmisartan nie hamuje aktywności konwertazy angiotensyny (kininazy II), enzymu odpowiedzialnego także za rozkład bradykininy. Dlatego też nie należy się spodziewać nasilenia działań niepożądanych związanych z działaniem bradykininy.

Synonimy: 
Telmisartaani; Telmisartán; Telmisartanum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Telmisartan

tabletki
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki
Orion Corporation
tabletki
Accord Healthcare Limited
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki
123ratio Sp. z o.o.
tabletki
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki
FAIR-MED HEALTHCARE GmbH
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Alvogen IPCo S.àr.l.
tabletki
Torrent Pharma GmbH
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
Actavis Group PTC ehf.
tabletki
Alvogen IPCo S.àr.l.
tabletki
Adamed Sp. z o.o.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletka powlekana
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki
M.R. Pharma GmbH
tabletki
M.R. Pharma GmbH
tabletki
Adamed Pharma S.A.
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki
Mylan S.A.S.
tabletki
Ratiopharm GmbH
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
Gedeon Richter Plc.
tabletki
Sigillata Limited
tabletki powlekane
EGIS Pharmaceuticals PLC