Telmisartan

Struktura cząsteczki: 
telmisartan - struktura cząsteczki

Telmisartan jest czynnym, po zastosowaniu doustnym, wybiórczym antagonistą receptora angiotensyny II (typ AT1). Dzięki wysokiemu powinowactwu telmisartan wypiera angiotensynę II z miejsc wiązania z podtypem AT1 receptora, który jest odpowiedzialny za poznany mechanizm działania angiotensyny II. Telmisartan nie wykazuje nawet częściowego działania agonistycznego w stosunku do receptora AT1. Telmisartan selektywnie łączy się z receptorem AT1. To połączenie jest długotrwałe. Telmisartan nie wykazuje powinowactwa do innych receptorów, w tym do receptora AT2 oraz innych, mniej poznanych podtypów receptora AT. Funkcja tych receptorów nie jest znana; nieznane są też skutki ich nadmiernego pobudzenia przez angiotensynę II, której stężenie zwiększa się pod wpływem telmisartanu.
Telmisartan zmniejsza stężenie aldosteronu. Telmisartan nie hamuje aktywności reninowej osocza oraz nie blokuje kanałów jonowych. Telmisartan nie hamuje aktywności konwertazy angiotensyny (kininazy II), enzymu odpowiedzialnego także za rozkład bradykininy. Dlatego też nie należy się spodziewać nasilenia działań niepożądanych związanych z działaniem bradykininy.

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Telmisartan

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Orion Corporation
KRKA, d.d.
Accord Healthcare Limited
Apotex Europe B.V.
123ratio Sp. z o.o.
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
FAIR-MED HEALTHCARE GmbH
Zentiva k.s.
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Torrent Pharma GmbH
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
Biofarm Sp. z o.o.
Alvogen IPCo S.àr.l.
Actavis Group PTC ehf.
M.R. Pharma GmbH
Sandoz GmbH
Mylan S.A.S.
Zentiva k.s.
Alvogen IPCo S.àr.l.
Adamed Sp. z o.o.
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
Adamed Sp. z o.o.
Apotex Europe B.V.
M.R. Pharma GmbH
Ratiopharm GmbH
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Gedeon Richter Plc.
Sigillata Limited
Renantos Pharmavertriebsgesellschaft mbH
EGIS Pharmaceuticals PLC