Thiopentalum natricum et natrii carbonas

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Thiopentalum natricum et natrii carbonas

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Momaja s.r.o.