Topiramate

Struktura cząsteczki: 
topiramat - struktura cząsteczki

Topiramat sklasyfikowany jest jako monosacharyd z podstawnikiem sulfaminianowym. Nie jest znany dokładny mechanizm działania przeciwpadaczkowego i w profilaktyce migreny topiramatu. W badaniach elektrofizjologicznych i biochemicznych w hodowli neuronów zidentyfikowano trzy właściwości mogące warunkować przeciwpadaczkowe działanie topiramatu.

Potencjały czynnościowe wielokrotnie wywoływane przez podtrzymywaną depolaryzację neuronów były blokowane przez topiramat w sposób czasowo zależny, wskazując na blokowanie zależnych od napięcia kanałów sodowych. Topiramat zwiększa częstość z jaką kwas γ-aminomasłowy (GABA) aktywuje receptory GABAA i zwiększa zdolność GABA do indukowania przepływu jonów chlorkowych do neuronów, co może wskazywać, że topiramat nasila hamujące działanie tego neuroprzekaźnika.

Działanie to nie było blokowane przez flumazenil - antagonistę benzodiazepin. Ponadto topiramat nie wydłużał czasu otwarcia kanałów, co odróżnia topiramat od barbituranów, które modulują receptory GABAA.

Ponieważ profil działania przeciwpadaczkowego topiramatu różni się znacznie od działania benzodiazepin, topiramat może modulować czynność niewrażliwego na benzodiazepiny podtypu receptora GABAA. Topiramat antagonizuje działanie kwasu kainowego w zakresie pobudzania działania kwasu glutaminowego w obrębie receptora kwas kainowy/ kwas α-amino-3-hydroksy-5-metyloizoksazolo-4-propionowego (AMPA) bez widocznego wpływu na aktywność N-metylo-D-asparaginianu (NMDA) w podtypie receptora NMDA. To działanie topiramatu było zależne od stężenia w zakresie od 1 μM do 200 μM, a minimalną aktywność stwierdzano dla stężeń od 1 μM do 10 μM.

Ponadto topiramat jest inhibitorem niektórych izoenzymów anhydrazy węglanowej, lecz znacznie słabszym niż acetazolamid, znany inhibitor anhydrazy węglanowej. Ten efekt farmakologiczny nie wydaje się stanowić głównej składowej aktywności przeciwpadaczkowej topiramatu.

W badaniach na zwierzętach topiramat wykazywał działanie przeciwdrgawkowe u szczurów i u myszy w testach drgawek wywołanych przez maksymalny wstrząs elektryczny. Wykazywał również skuteczność w modelach padaczki u gryzoni, w tym w przypadku spontanicznej padaczki u szczurów z napadami tonicznymi i napadami podobnymi do napadów absence oraz w drgawkach tonicznych i klonicznych, wywołanych pobudzeniem ciała migdałowatego lub ogólnym niedotlenieniem. Topiramat tylko nieznacznie blokuje drgawki kloniczne wywołane przez pentetrazol, antagonistę receptora GABAA.

Synonimy: 
Topiramaatti; Topiramat; Topiramato; Topiramatum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Topiramate

tabletki powlekane
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki powlekane
SVUS Pharma a.s.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
tabletki powlekane
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
TECNIMEDE – Sociedade Tecnico-Medicinal, S.A.
tabletki powlekane
TECNIMEDE – Sociedade Tecnico-Medicinal, S.A.
tabletki powlekane
TECNIMEDE – Sociedade Tecnico-Medicinal, S.A.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Alfred E. Tiefenbacher GmbH & Co. KG
tabletki powlekane
Torrent Pharma GmbH
kapsułki twarde
Arrow Poland S.A
tabletki powlekane
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki powlekane
Arrow Poland S.A
tabletki powlekane
Arrow Poland S.A
kapsułki
tabletki powlekane
Janssen-Cilag International N.V.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Arrow Poland S.A
tabletki powlekane
Arrow Poland S.A
kapsułki twarde
Arrow Poland S.A
tabletki powlekane
Ratiopharm GmbH
tabletki powlekane
Alfred E. Tiefenbacher GmbH & Co. KG
tabletki powlekane
Alfred E. Tiefenbacher GmbH & Co. KG
tabletki powlekane
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.