Trastuzumab

Synonimy: 
HER-2 Monoclonal Antibody; rhuMAb HER2; Trastutsumabi; Trastuzumabum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Trastuzumab

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Mylan S.A.S.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji
Amgen Europe B.V.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Celltrion Healthcare Hungary Kft
proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji
Samsung Bioepis UK Limited
Roche Registration Limited