Travoprost

Struktura cząsteczki: 
trawoprost - struktura cząsteczki

Trawoprost, analog prostaglandyny F, jest pełnym agonistą o dużej wybiórczości i powinowactwie do receptora prostaglandynowego FP; obniża on ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej przez beleczkowanie kąta przesączania i przez drogi naczyniówkowo-twardówkowe. U człowieka, obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego rozpoczyna się po około 2 godzinach od zakroplenia, a najsilniejsze działanie występuje po 12 godzinach. Znaczne obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego może utrzymywać się przez ponad 24 godziny po zastosowaniu pojedynczej dawki.

Synonimy: 
Travoprosti; Travoprostum; Trawoprost

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Travoprost

krople do oczu, roztwór
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
krople do oczu, roztwór
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
krople do oczu, roztwór
Pharmathen S.A.
krople do oczu, roztwór
Adamed Sp. z o.o.
krople do oczu, roztwór
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
krople do oczu, roztwór
Adamed Sp. z o.o.
krople do oczu, roztwór
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
krople do oczu, roztwór
Actavis Group PTC ehf.
krople do oczu
roztwór
Adamed Sp. z o.o.
krople do oczu, roztwór
Pharmathen S.A.
krople do oczu, roztwór
Sandoz GmbH
krople do oczu, roztwór
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
krople do uszu, roztwór
Zentiva k.s.
krople do oczu, roztwór
Alcon Laboratories (UK) Ltd.
krople do oczu, roztwór
Pharmathen S.A.
krople do oczu, roztwór
Zentiva k.s.
krople do oczu, roztwór
Alcon Laboratories (UK) Ltd.
krople do oczu, roztwór
Alcon Laboratories (UK) Ltd.