Trimetazidine

Mechanizm działania
Trimetazydyna zapobiega obniżeniu poziomu wewnątrzkomórkowego ATP, przywraca prawidłowe funkcjonowanie pompy sodowo-potasowej i utrzymuje homeostazę. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca trimetazydyna:

  • poprawia tolerancję wysiłku,
  • znacząco zmniejsza częstość występowania bólów dławicowych, przy równoczesnym zmniejszeniu dawki przyjmowanych azotanów,
  • zapobiega dysfunkcji komór mięśnia serca podczas niedokrwienia,
  • zwiększa rezerwę wieńcową, od 15 dnia stosowania znacząco wydłuża czas do pojawienia się niedokrwienia wywołanego wysiłkiem,
  • nie powoduje zmniejszenia czynności mięśnia serca ani spadku ciśnienia tętniczego krwi.

Działanie przeciwniedokrwienne i przeciwdusznicowe trimetazydyny utrzymuje się przez 12 godzin po przyjęciu leku.
Trimetazydyna hamuje β-oksydację kwasów tłuszczowych przez zablokowanie tiolazy długołańcuchowego 3-ketoacylokoenzymu A, co nasila utlenianie glukozy. W niedokrwionej komórce energia uzyskiwana w procesie utleniania glukozy wymaga mniejszego zużycia tlenu niż w procesie β-oksydacji. Nasilenie utlenienia glukozy prowadzi do optymalizacji procesów energetycznych w komórkach, co warunkuje utrzymanie ich prawidłowego metabolizmu podczas niedokrwienia.

Synonimy: 
Trimetazidine Hydrochloride; Hidrocloruro de trimetazidina; Trimetatsidiinidihydrokloridi; Trimetazidin Hidroklorür; Trimetazidindihidroklorid; Trimetazidindihydrochlorid; Trimetazidindihydroklorid; Trimétazidine, Chlorhydratede; Trimétazidine, dichlorhyd

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Trimetazidine

tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Actavis Group PTC ehf.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Apotex Europe B.V.
tabletki o modyfikowanym uwalnianiu
Polfarmex S.A.
tabletki o modyfikowanym uwalnianiu
ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Lupin (Europe) Ltd
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Mylan S.A.S.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Polfarmex S.A.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Adamed Sp. z o.o.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Ratiopharm GmbH
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Lupin (Europe) Ltd