Turoctocog alfa pegol

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Turoctocog alfa pegol

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Novo Nordisk A/S