Velmanase alfa

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Velmanase alfa

proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Chiesi Farmaceutici SpA