vinorelbine

Struktura cząsteczki: 
winorelbina - struktura cząsteczki

Winorelbina jest lekiem cytostatycznym z rodziny alkaloidów barwinka różowatego.
Winorelbina hamuje polimeryzację tubuliny i wiąże się głównie z mikrotubulami mitotycznymi.
Wpływ na mikrotubule aksonalne zaznacza się tylko przy dużych stężeniach. Indukcja spiralizacji tubuliny jest mniejsza niż po zastosowaniu winkrystyny. Winorelbina hamuje podziały mitotyczne w fazie G2-M, powodując śmierć komórki w interfazie lub podczas następnej mitozy

Synonimy: 
Winorelbina

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: vinorelbine

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Sandoz GmbH