Vonicog alfa

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Vonicog alfa

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Baxalta Innovations GmbH