Zanamivir

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Zanamivir

roztwór do infuzji
GlaxoSmithKline Trading Services Limited