Aktualności

Opublikowano 01.10.2017

W związku z postępującym rozwojem farmakoterapii, osobom starszym coraz częściej przepisuje się wiele leków jednocześnie.

Opublikowano 30.09.2017
w dziale Aktualności

Kanadyjska Agencja Leków (Health Canada) wydała zalecenie o aktualizacji druków informacyjnych produktów leczniczych OTC zawierających paracetamol.

Opublikowano 30.09.2017
w dziale Aktualności

Australijska Agencja Leków (TGA – Therapeutic Goods Administration) zakończyła przegląd bezpieczeństwa nt. znanego związku pomiędzy stosowaniem leków z grupy NLPZ a wzrostem ryzyka poronień. Przegląd dotyczył zapewnienia ujednolicenia informacji bezpieczeństwa dla wszystkich produktów.

Opublikowano 30.09.2017
w dziale Aktualności

W związku z zakończeniem europejskiego przeglądu dotyczącego produktu leczniczego zawierającego brymonidynę w żelu  zmodyfikowano zalecenia dotyczące stosowania produktu leczniczego  Mirvaso ®.  Zaobserwowano, że u 16% pacjentów stosujących żel z brymonidyną nastąpiło pogorszenie się o

Opublikowano 30.09.2017
w dziale Aktualności

Kanada – Na podstawie przeglądu wykonanego przez Health Canada, druki informacyjne leków zawierających w swoim składzie tramadol, zostały zaktualizowane pod kątem ryzyka wystąpienia poważnych zaburzeń oddychania po zastosowaniu ww. produktów leczniczych.

Opublikowano 30.09.2017
w dziale Aktualności

Kanada - Przypomina się specjalistom opieki zdrowotnej o potencjalnych, poważnych i utrzymujących się zdarzeniach niepożądanych związanych z doustnym i pozajelitowym stosowaniem antybiotyków z grupy fluorochinolonów (norfloksacyna, ofloksacyna, pefloksacyna, ciprofloksacyna, lewo