Aktualności

Opublikowano 03.08.2016
w dziale Aktualności

EMA zaleca zawieszenie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla leków wydanych na podstawie wadliwie przeprowadzonych badań w centrum badań Semler Badania równoważności przeprowadzone w tych zakładach nie mogą być wykorzystywane we wnioskach o dopuszczenie do obrotu leków w UE

Opublikowano 16.06.2016
w dziale Aktualności

Europejska Agencja Leków (EMA) zakończyła ocenę znanego ryzyka zapalenia płuc u pacjentów przyjmujących kortykosteroidy w postaci wziewnej w celu leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). POChP to przewlekła choroba płuc polegająca na uszkodzeniu lub zablokowaniu pęcherzyków płucnych, co prowadzi do problemów z oddychaniem. Inhalatory z kortykosteroidami są powszechnie stosowane w Unii Europejskiej (UE) w leczeniu POChP, a zapalenie płuc to częste działanie niepożądane związane z tym leczeniem.

Opublikowano 28.04.2016
w dziale Aktualności

W dniu 17 marca 2016, Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency; EMA) rozpoczęła przegląd danych dotyczący leków określanych jako przeciwwirusowe środki o działaniu bezpośrednim stosowanych w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (choroba wirusowa atakująca wątrobę, wywołana wirusem zapalenia wątroby typu C).

Opublikowano 20.04.2016
w dziale Aktualności

23 kwietnia 2016r. o godzinie 10:00 w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się konferencja pt. „Współpraca Lekarza i Farmaceuty”. Wydarzenie organizowane jest przez studentów zrzeszonych w Młodej Farmacji Gdańsk oraz IFMSA Oddział w Gdańsku.

Opublikowano 15.04.2016
w dziale Aktualności

Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency; EMA) rozpoczęła przegląd danych dla leku Symbioflor 2 (bakteria Escherichia coli), dopuszczonego do obrotu w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE) do leczenia chorób żołądka i układu trawienia, a także zespołu jelita drażliwego.

Opublikowano 15.04.2016
w dziale Aktualności

Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency; EMA) rozpoczęła przegląd danych dla leków zawierających antybiotyk wankomycynę, w ramach swojej strategii aktualizacji druków informacyjnych dla leków zawierających starsze substancje antybakteryjne, w ramach walki z antybiotykoopornością.