Aktualności

Opublikowano 14.04.2016
w dziale Aktualności

Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency; EMA) rozpoczęła przegląd leków, dla których przeprowadzano badania kliniczne w zakładach Alkem Laboratories Ltd w Taloja, Indie. Jest to rezultat przeprowadzonej w tych zakładach inspekcji w zakresie dobrej praktyki klinicznej (GCP), podczas której pojawiły się wątpliwości, co do danych z badań wykorzystanych w dokumentacji składanej z wnioskami o pozwolenia na dopuszczanie do obrotu niektórych leków w Unii Europejskiej.

Opublikowano 25.03.2016
w dziale Aktualności

Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency; EMA) potwierdziła zalecania (Zalecenia PRAC wydane 11 lutego 2016) mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia cukrzycowej kwasicy ketonowej u pacjentów przyjmujących inhibitory SGLT2 (klasa leków na cukrzycę typu 2).

Opublikowano 23.03.2016
w dziale Aktualności

Zespół Centrum Informacji o Leku składa Państwu życzenia
zdrowych, pogodnych oraz spokojnych Świąt Wielkiej Nocy

Opublikowano 17.03.2016
w dziale Aktualności

Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency; EMA) rozpoczęła przegląd danych dla leków zawierających dienogest 2 mg i etynyloestradiol 0,03 mg stosowanych w leczeniu trądziku.

Opublikowano 17.03.2016
w dziale Aktualności

Europejska Agencja Leków (Euroepan Medicines Agency; EMA) zakończyła przegląd danych dotyczących znanego ryzyka wystąpienia postępującej encefalopatii wieloogniskowej (progressive multifocal leukoencephalopathy; PML) w trakcie stosowania leku na stwardnienie rozsiane - Tysabri (natalizumab), oraz potwierdziła wstępne zalecenia1 mające na celu zminimalizowanie tego zagrożenia.

Opublikowano 17.03.2016
w dziale Aktualności

Opublikowany raport “Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks”, jest aktualizacją pierwszej jego wersji z roku 2006 i prezentuje wyniki najnowszych badań na temat powiązania zanieczyszczenia środowiska z występowaniem chorób oraz ich destrukcyjnym wpływem na zdrowie ludzi.