Aktualności

Opublikowano 18.02.2016
w dziale Aktualności

Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency, EMA) rozpoczęła przegląd danych dla wszystkich leków zawierających metforminę. Metformina, sama lub w połączeniu z innymi lekami, jest powszechnie stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2.

Opublikowano 25.01.2016
w dziale Aktualności

16 stycznia b.r. w kinie Nowe Horyzonty odbyła się Akcja interakcja, zorganizowana przez przyszłych farmaceutów - studentów Młodej Farmacji z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Podczas akcji farmaceuci analizowali z pacjentami przyniesione przez nich leki, prowadzili edukację zdrowotną w zakresie wpływu żywienia na leczenie farmakologiczne, a także mówili jak prawidłowo przestrzegać zaleceń lekarza.

Opublikowano 11.01.2016

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS

Opublikowano 07.01.2016

Pomimo tego, że system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii działa w Polsce od początku lat siedemdziesiątych wiedza o nim, a co za tym idzie zaangażowanie fachowych pracowników opieki zdrowotnej w zgłaszanie powikłań polekowych, jest ciągle niewystarczające. Wejście Polski do Unii Europejskiej, dostosowanie krajowych przepisów do prawa wspólnotowego bardzo powoli wpływa na poprawę sytuacji, ale nie pozwala jeszcze na wyciąganie wniosków na temat bezpieczeństwa stosowania danego leku czy grupy leków w oparciu o własne dane. Bez względu na to jakie leki weźmiemy pod uwagę, liczba opisów przypadków nie daje możliwości oceny statystycznej danego problemu. Dodatkowo przy małej liczbie zgłoszeń każdy czynnik zewnętrzny potrafi zaburzyć proporcje i w krótkim czasie pokazywać obraz sytuacji odmienny od dotychczasowego. Jak w soczewce zagadnienia te obrazują zgłoszenia odnoszące się do leków stosowanych w reumatologii.

Opublikowano 07.01.2016

Problematyka ekspozycji personelu apteki szpitalnej oraz personelu oddziałów szpitalnych na leki niebezpieczne (hazardous drugs) oraz wytyczne postępowania z tymi lekami zajmują coraz więcej uwagi, zarówno instytucji nadzorujących bezpieczeństwo pracy jak i samych pracowników opieki zdrowotnej. Związane jest to z tym, że ustanowiona wiele lat temu lista leków niebezpiecznych, wraz z pojawianiem się nowych grup leków, stale się powiększa. Ostatnia wersja tej listy opublikowana przez NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) zawiera już 184 leki, w tym 87 zaliczanych do innych leków niż cytostatyczne. W poniższym artykule przedstawię podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem lekami niebezpiecznymi oraz kilka informacji w zakresie postępowania z tymi lekami w aptekach szpitalnych.

Opublikowano 07.01.2016

Pisaliśmy ostatnio o szkoleniu ciągłym farmaceutów i o tym w jakim kierunku zmierza edukacja podyplomowa w farmacji. W tym artykule chcieliśmy przybliżyć Państwu najważniejsze punkty z raportu Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) i wnioski jakie się nasuwają po przeczytaniu tego ciekawego opracowania.