Aktualności

Opublikowano 18.11.2015
w dziale Aktualności

W imieniu Fundacji My Pacjenci zachęcamy wszystkie panie w wieku 25-60 lat do wypełnienia kwestionariusza dot. profilaktyki raka szyjki macicy. Fundacja realizuje projekt audytu społecznego narodowego programu profilaktyki raka szyjki macicy. Celem audytu jest wskazanie zmian, które powinny zostać w programie dokonane, aby program mógł skuteczniej wykrywać wczesne postaci nowotworu, wtedy gdy jest on całkowicie uleczalny. Udzielone w kwestionariuszu odpowiedzi dostarczą wskazówek do zmian w systemie ochrony zdrowia i poprawy skuteczności wczesnego wykrywania raka szyjki macicy u kobiet.

Opublikowano 18.11.2015
w dziale Aktualności

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), w skali światowej, podjęła inicjatywę prowadzenia kampanii informacyjnej na temat rosnącej antybiotykooporności. WHO ogłosiło tydzień od 16 do 22 listopada pierwszym Światowym Tygodniem Wiedzy o Antybiotykach.

Opublikowano 13.11.2015
w dziale Aktualności

Od 12 listopada każdy kto chciałby zgłosić działania niepożądane produktów leczniczych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych może to zrobić również za pośrednictwem specjalnej aplikacji na smartfony. Urząd wraz z Instytutem logistyki i Magazynowania– GS1 Polska przygotował specjalny program, który jest dostępny nieodpłatnie dla użytkowników telefonów z platformą Android.

Opublikowano 13.11.2015
w dziale Aktualności

Europejska Agencja Leków wydała nowe zalecenia dla lekarzy i pacjentów odnośnie minimalizowania ryzyka wystąpienia postępującej leukoencefalopatii wieloogniskowej (progressive multifocal leukoencephalopathy - PML) u pacjentów leczonych z powodu stwardnienia rozsianego produktem leczniczym - Tecfidera (fumaran dimetylu). PML jest rzadko występującą infekcją mózgu wywołaną wirusem Johna Cunninghama (JC). Wirus ten jest szeroko rozpowszechniony i zazwyczaj nieszkodliwy. Jednak u osób, których układ odpornościowy jest osłabiony może prowadzić do PML, z objawami przypominającymi rzut stwardnienia rozsianego, co może skutkować poważnym upośledzeniem sprawności lub śmiercią.

Opublikowano 13.11.2015
w dziale Aktualności

Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency - EMA) zaleciła zawieszenie obrotu produktem Inductos, implantem stosowanym we wspieraniu budowy nowej tkanki kostnej u pacjentów z problemami z dyskiem międzykręgowym oraz złamaniami kończyn dolnych. Inductos będzie zawieszony do czasu wyjaśnienia kwestii związanych z miejscem wytwarzania jednego ze składników

Opublikowano 13.11.2015
w dziale Aktualności

Europejska Agencja Leków wydała ostrzeżenie mówiące, że lek stosowany w transplantologii - mykofenolan (dopuszczony centralnie jako CellCept oraz w ramach procedur narodowych pod różnymi nazwami handlowymi) nie powinien być stosowany w czasie ciąży, o ile istnieją stosowne alternatywy terapeutyczne zapobiegające odrzuceniu przeszczepów. Ostrzeżenie to jest wynikiem rutynowej oceny korzyści i bezpieczeństwa stosowania tych leków, która dostarczyła zaktualizowane dane dotyczące ryzyka wad wrodzonych u płodu oraz spontanicznych aborcji, w przypadku kobiet narażonych na działanie leku.