Uwaga na lek p/otyłości Adipex (fentermina)

2 posts / 0 new
Ostatni wpis
admin
Uwaga na lek p/otyłości Adipex (fentermina)

W związku z powtarzającymi się pytaniami o lek Adipex (nie zarejestrowany w Polsce) zamieszczamy poniżej skróconą informację o leku ze szczególnym uwzględnieniem środków ostrożności przy stosowaniu tego leku. <br /><br /><br /><br />[b]Skrócona informacja o leku[/b]<br /><br />Adipex-P (phentermine hydrochloride) tabl. i kaps. 37,5 mg<br /><br />[u][b]Wskazania i stosowanie[/b][/u]<br /><br />Adipex-P jest wskazany jako [b]lek wspomagający odchudzanie przy zastosowaniu odpowiedniej diety[/b] prowadzącej do zmniejszenia wagi oraz [b]ćwiczeń fizycznych.[/b] <br />Może być stosowany krótkotrwale (kilka tygodni) u pacjentów bardzo otyłych <br />(BMI większe bądź równe 30 kg/m2) lub otyłych (BMI większe bądź równe 27 kg/m2) zagrożonych innymi czynnikami ryzyka (tj.nadciśnienie, cukrzyca, hiperlipidemia)<br /><br />[u][b]Przeciwwskazania[/b][/u]<br /><br />zaawansowana arterioskleroza,<br />choroby serca,<br />umiarkowane i ciężkie nadciśnienie,<br />nadczynność tarczycy,<br />stwierdzona nadwrażliwość z aminami sympatykomimetycznymi,<br />jaskra,<br />stany pobudzenia,<br />stwierdzone w przeszłości nadużywanie leków,<br />w czasie stosowania leków IMAO lub przed upływem 14 dni od zaprzestania podawania tych leków.<br /><br /><br />[u][b]Ostrzeżenia[/b][/u]<br /><br />[b]Adipex-P jest zalecany tylko w krótkotrwałej monoterapii przy egzogennej otyłości. Bezpieczeństwo i skuteczność terapii z innymi produktami przeciw otyłości, a także selektywnymi inhibitorami wychwytu serotoniny działającymi przeciwdepresyjnie (tj.fluoksetyna, sertralina, fluwoksamina, paroksetyna) nie zostało zbadane. Zaleca się nie stosować phenteraminy łącznie z innymi lekami przeciw otyłości.<br /><br />U pacjentów, którzy stosowali phenterminę razem z fenfluraminą* lub deksfenfluraminą* opisano przypadki wystąpienia rzadkiego, ale bardzo groźnego dla życia schorzenia płuc tzw. pierwotnego nadciśnienia płucnego. U pacjentów przyjmujących jedynie phenterminę opisano tylko rzadkie przypadki pierwotnego nadciśnienia płucnego.[/b]<br />Początkowe objawy pierwotnego nadciśnienia tętniczego to duszność. Inne objawy to występowanie dusznicy bolesnej, omdlenia, obrzęk. Pacjenci powinni też zgłaszać natychmiast jakiekolwiek zaburzenia występujące przy wykonywaniu ćwiczeń. W takich przypadkach leczenie powinno być przerwane. <br /><br /><br />[b]U zdrowych osób przyjmujących phenteraminę łącznie z fenfluraminą* lub deksfenfluraminą* opisano chorobę zastawek serca, najpierw obejmująca zastawki mitralne, potem aorty i/lub zastawki trójdzielne. U osób przyjmujących tylko phenterminę opisano rzadkie przypadki występowania choroby zastawek serca. <br />[/b]<br /><br />[u][b]Tolerancja na działanie leku[/b][/u]<br /><br />Rozwija się już po kilku tygodniach stosowania. Jeżeli tolerancja na lek wystąpi, to nie należy zwiększać dawki ale odstawić przyjmowanie leku. <br />Adipex-P może wpływać niekorzystnie na obsługę maszyn i urządzeń oraz prowadzenie pojazdów. <br /><br />[u][b]Nadużywanie leku i uzależnienie [/b][/u]<br /><br />Adipex-P jest chemicznie i farmakologicznie zbliżony do innych środków z grupy amfetamin działających na ośrodkowy układ nerwowy. Przy dłuższym stosowaniu może rozwinąć się psychiczne uzależnienie od leku. Opisano przypadki osób, które zwiększały przyjmowane dawki leku do kilkakrotnie wyższych niż zalecane. Nagłe przerwanie stosowania tak wysokich dawek powodowało wyczrpanie organizmu oraz depresję. Notowano także zmiany w zapisie EEG. <br />Przewlekłe zatrucie lekami z tej grupy objawia się silnymi dermatozami, bezsennością, irytacją, nadaktywnością oraz zmianami osobowości. Najcięższą postacią zatrucia jest występowanie psychozy często klinicznie mylonej ze schizofrenią. <br /><br />Podczas stosowania Adipexu-P nie powinno się pić alkoholu. <br /><br />[u][b]Działania niepożądane[/b][/u]<br /><br />Sercowo-naczyniowe: pierwotne nadciśnienie płucne i nagle występująca choroba zastawek serca (zob. ostrzeżenia), palpitacje serca, tachykardia, podniesione ciśnienie krwi.<br /><br />Ze strony ośrodkowego układu nerwowego: nadaktywność, niepokój, zawroty głowy, bezsenność, euforia, obniżenie nastroju, drżenie, bóle głowy, rzadko epizody psychotyczne.<br /><br />Żołądkowo-jelitowe: suchość w jamie ustnej, nieprzyjemny smak w ustach, biegunka, zaparcia, inne zaburzenia.<br /><br />Alergie: wysypki skórne.<br /><br />Ze strony układu endokrynologicznego: impotencja, zmiany libido<br /><br />[u][b]Dawkowanie i stosowanie[/b][/u]<br /><br />Otyłość egzogenna. Dawkowanie powinno być dostosowane indywidualnie do pacjenta i powinno zapewniać optymalny efekt przy jak najniższej dawce. <br /><br />Zazwyczaj stosowane dawkowanie to 1 kapsułka lub tabletka 37,5 mg dzienie podawana przed śniadaniem lub 2-3 godziny po śniadaniu. Dla niektórych pacjentów zaleca się dawkę 18,75 mg (pół tabletki lub tabletka o przedłużonym działaniu Adipex Retard).<br />Nie powinno się stosować leku wieczorem ze względu na możliwość wystąpienia bezsenności.<br /><br />Phenteramina jest dostępna w Stanach Zjednoczonych w postaci kapsułek o przedłużonym działaniu (15 mg i 30 mg), w postaci kaspułek (15 mg, 18,75 mg, 30 mg) oraz w postaci tabletek. Powyższy opis dotyczący preparatu Adipex-P odnosi się również do innych preparatów phenterminy. <br /><br /><br />[u][b] Uwaga [/b][/u]<br /><br />* ze względu na doniesienia o poważnych działaniach niepożądanych fenfluramina i deksfenfluramina zostały wycofane z obrotu w Stanach Zjednoczonych w 1997 roku.<br />(AFHS Drug Information 2004)<br /><br />* *w 2000 roku Komisja Europejska zaleciła wycofanie z rynku europejskiego wszystkich leków hamujących łaknienie i działających ośrodkowo ze względu na doniesienia o poważnych działaniach niepożadanych. Dotyczyło to takich leków jak: clobenzorex, diethylpropion, fenproporex, mazindol, mefenorex, phendimetrazine, phenmetrazine, phentermine. Jednakże decyzja ta nie została podtrzymana przez Trybunał Europejski i tylko niektóre kraje wycofały z rynku w.w. leki, w tym phenteraminę. <br />(Martindale 2005)<br /><br />*** Phenteramina nie jest zarejestrowana w Polsce.<br /><br /><br />Opracowano na podstawie ulotki producenta Gate Pharmaceutical USA<br /> Adipex-P (phentermnie hydrochloride USP 37,5 mg )[u][/u]

gienkaL
Strasznie nieczytelny ten

Strasznie nieczytelny ten tekst, no ale trudno... będę musiała przez niego przebrnąć, bo sama intensywnie szukam środków które będą pomocne przy zbiciu kilku nadprogramowych kilogramów.