Tamiflu a ptasia grypa - komunikat prasowy

1 post / 0 new
admin
Tamiflu a ptasia grypa - komunikat prasowy

Tamiflu a ptasia grypa - komunikat prasowy Wiele krajów na świecie po ogłoszeniu pierwszych a potem kolejnych alarmujących informacji na temat ptasiej grypy i jej rozprzestrzeniania, zaczęło gromadzić zapasy leku oseltamivir (Tamiflu) będącego zabezpieczeniem przed ewentualną pandemią ptasiej grypy. Tymczasem FDA oraz ISDB ostrzegają przed pochopnym stosowaniem tego leku i poddają w wątpliwość zastosowanie oseltamiviru.

Poniżej przedstawiamy komunikat prasowy ISDB (International Society of Drug Bulletins)
z 2 lutego 2007 na temat stosowania oseltamiviru (Tamiflu) w pandemii grypy.Co jest bardziej niebezpieczne dla twojego zdrowia: grypa czy Tamiflu (oseltamivir)

W wielu krajach tj.np. Japonia, oseltamivir (Tamiflu) jest promowany jako lek przeciw grypie. Oseltamivir jest od pewnego czasu gromadzony w dużych ilościach przez ponad 300 korporacji, niektóre rządy krajów rozwijających się, a także przez Światową Organizację Zdrowia na wypadek nowego typu pandemii grypy.

Od pewnego czasu obserwuje się wiele nieścisłości i nieporozumień dotyczących informacji na temat znanego zastosowania oseltamiviru w leczeniu lub zapobieganiu zwykłej grypie, a jego działaniu w przypadku leczenia lub zapobiegania komplikacjom hipotetycznego pojawienia się nowego typu pandemii grypy.

Najczęściej zwykła grypa przebiega w sposób łagodny i jest ograniczonym w czasie typem infekcji. Nie ma dowodów na to, że oseltamivir zmniejsza częstość poważnych komplikacji grypowych czy to u ludzi zdrowych czy też wśród populacji wrażliwych. W najlepszym wypadku oseltamivir redukuje objawy grypy o jeden dzień, co nie jest znaczącym wskaźnikiem.

Nie ma dowodów na to, że oseltamivir zapobiega komplikacjom grypowym przy kontakcie z chorymi na grypę pacjentami podczas sezonowego nasilenia się tej infekcji.

Dotychczas, według posiadanych informacji, ptasiej grypy nie można postrzegać jako globalnego problemu zdrowia publicznego. Nie ma także dowodów na to, że oseltamivir jest skuteczny w zapobieganiu lub leczeniu nowego typu pandemii grypy.

Stosowanie oseltamiviru wywołuje u pacjentów zazwyczaj nudności i wymioty. Istnieją także dodatkowe, potwierdzone informacje, że oseltamivir może powodować poważne działania niepożądane, tj. odbiegające od normy zachowania i nagłą śmierć spowodowaną działaniem depresyjnym na układ oddechowy. FDA opierając się na raportach działań niepożądanych, pochodzących głównie z Japonii, gdzie stosowanie leku jest dosyć powszechne, ostrzega przed możliwościami wystąpienia neuropsychiatrycznych działań niepożądanych oseltamiviru. Więcej informacji na ten temat zawartych jest na stronach FDA (www.fda.gov/medwatch/safety/2006/safety06.htm#tamiflu).

Biorąc pod uwagę wszystkie zgromadzone dotąd informacje i dowody na temat działania oseltamiviru w zwykłej grypie, ISDB apeluje do systemów opieki zdrowotnej wszystkich krajów oraz obywateli o unikanie stosowania tego leku, ponieważ może on spowodować więcej szkód niż korzyści.

ISDB zwraca się także do WHO o zaprzestanie gromadzenia zapasów oseltamiviru, biorąc pod uwagę brak poważnych dowodów na to, że lek może być pomocny w nowego typu pandemii grypy. Magazynowanie oseltamiviru przez WHO przyczynia się do rozprzestrzeniania się zbędnego szumu informacyjnego dotyczącego nieuzasadnionego stosowania oseltamiviru (więcej na ten teamt w artykule "Jatrogenna pandemia paniki" British Medical Journal 2006; 332; 786-788)

Autor tekstu
Rokuro Hama

ISDB - International Society of Drug Bulletins (www.isdbweb.org) jest międzynarodowym stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 73 biuletyny i pisma na temat leków i terapii, niezależnych finansowo i intelektualnie od przemysłu farmaceutycznego. Głównym celem ISDB jest zachęcanie do racjonalnego stosowania leków, pomoc w rozwoju niezależnych biuletynów w różnych krajach i ułatwienie współpracy między członkami ISDB na całym świecie.

Tłumaczenie i opracowanie - C.I.L.