System Sequi stosowanie

Treść pytania: 

czy plastry SYSTEN SEGUI naklejamy w pierwszym dniu cyklu? a kiedy rozpocząć kurację gdy kobieta nie miesiączkuje.

Odpowiedź: 

System Sequi zgodnie z ulotką producenta należy stosować:
najpierw kolejno dwa razy w tygodniu, co 3 lub 4 dni 4 plastry SYSTEN® 50, następnie 4 plastry SYSTEN® Conti zmieniając je w takich samych odstępach czasu. Po 4 tygodniach zużyte zostaną wszystkie plastry z danego opakowania i należy stosować plastry z kolejnego opakowania. Cykl zmiany plastrów należy powtarzać bez przerw.

W sprawdzanej przez nas literaturze medycznej, także w ulotce producenta nie znaleźliśmy informacji czy plastry należy naklejać w pierwszym dniu cyklu.
Naszym zdaniem może Pani stosować plastry od 1 dnia cyklu ponieważ chodzi o zapewnienie odpowiedniego stężenia estradiolu (SYSTEN® 50) w pierwszej połowie 28-dniowego cyklu leczenia (pierwsze 2 tyg.), a w drugiej połowie 28-dniowego cyklu leczenia (tydzień 3. i 4.) odpowiedniego stężenia estradiolu i octanu noretisteronu. (Systen Conti)
Co do drugiej części pytania według naszej wiedzy jako farmaceutów bezpieczne byłoby stosowanie plastrów od pierwszego dnia spodziewanej miesiączki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stosowania w/w preparatu prosimy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.
 

Źródła:
Ulotka producenta (przesyłamy w załączniku)
Martindale The Complete Drug Reference 2006
Farmakologia i Toksykologia Mutschler
Kategoria pytania: