Adipex retard a Xenikal

Treść pytania: 

interesuje mnie działanie leku Adipex retard i Xenikal

Odpowiedź: 

Adipex retard (in.fentermina)

Skrócona informacja o leku oraz informacja na temat interakcji tego leku z innymi lekami znajduje się na naszym forum
Zachęcamy do uważnego przeczytania tych informacji.

 

 
Z naszej strony możemy jedynie powtórzyć, że Adipex jest lekiem niezarejestrowanym w Polsce i wycofanym z obrotu z wielu krajów UE po wcześniejszych doniesieniach o bardzo poważnych działaniach niepożądanych. Adipex, mimo, że zarejestrowany jest w kraju macierzystym tzn. Stanach Zjednoczonych od wielu lat, to nie figuruje w wytycznych dotyczących leczenia otyłości.
Obecnie w Stanach Zjednoczonych a także Wielkiej Brytanii w leczeniu otyłości zaleca się stosowanie albo sibutraminy (nazwa handlowa leku zarejestrowanego w Polsce to Meridia) albo orlistatu (nazwa handlowa leku zarejestrowanego w Polsce to Xenical). W każdym przypadku leki te muszą być stosowane pod ścisła kontrolą lekarza i przy zastosowaniu odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych.

Sibutramina jest lekiem działającym ośrodkowo, pochodną amfetaminy (podobnie jak Adipex)tzn. wywierającą działanie na ośrodkowy układ nerwowy, natomiast orlistat działa hamująco na lipazy wywarzane w przewodzie pokarmowym, zmniejszając wchłanianie tłuszczów.

 

Warto jeszcze dodać, że orlistat jest lekiem znanym od dawna, nie powodującym zbyt wielu poważnych działań niepożądanych (w przeciwieństwie do leków działających ośrodkowo tj.np.Adipex)Często występujące działania niepożądane przy stosowaniu orlistatu są związane z układem pokarmowym.

Xenical (in.orlistat)

Wskazania do stosowania
Leczenie chorych otyłych (wskaźnik masy ciała większy lub równy 30kg/m2) lub z nadwagą (wskaźnik masy ciała większy lub równy 28 kg/m2), jeśli występują dodatkowe czynniki ryzyka. Orlistat stosuje się jednocześnie z dietą o umiarkowanej małej kaloryczności. Leczenie orlistatem można rozpocząć, jeśli wcześniejsze leczenie samą dietą spowodowało utratę wagi o co najmniej 2,5 kg w ciągu 4 kolejnych tygodni. Podawanie orlistatu należy przerwać po 12 tyg. jeśli nie uzyskano redukcji masy ciała o co najmniej 5% początkowej wagi pacjenta, przed leczeniem.

Działania niepożądane:
Częste: ślady tłuszczu w kale (u 27% pacjentów), gazy i wyciek z odbytu (24%), oleisty kał (20%), częste wypróżnienia (11%), zaburzenia nietrzymania kału (8%)
Rzadkie (występujące u 2 lub mniejszego % pacjentów): bóle odbytu lub brzucha, biegunka, zawroty głowy, osłabienie, nieregularne miesiączki, zapalenie dróg oddechowych lub moczowych

Środki ostrożności przy stosowaniu orlistatu (Xenical)
- ostrożnie stosować u osób starszych, u osób z niewydolnością nerek i/lub wątroby,
- nie przyjmować dawki leku jeżeli posiłek został pominięty lub nie zawierał tłuszczu,
zapewnić odżywianie bogate w owoce i warzywa tak aby w każdym posiłku była wystarczająca ilość witamin lub przyjmować dodatkowo preparaty wielowitaminowe (stosowane co najmniej 2 godziny po przyjęciu orlistatu)
- należy przerwać przyjmowanie leku jeżeli pacjent nie stracił co najmniej 5% ze swojej wagi początkowej

Rozszerzona informacja o leku Xenical w załączeniu

Źródła:
Martindale 2006
Indeks Leków Medycyny Praktycznej 2005
Dorosz Guide Pratique de Medicaments 2006
Prescrire - miesięcznik niezależnej informacji o lekach 2006
Charakterystyka Produktu Leczniczego - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych

Kategoria pytania: